Evde Sağlık Hizmetlerimiz

Evde Sağlık Hizmetleri

Sürekli gelişen dünyamızda sağlık hizmetlerinin üstlendiği görevler de değişmekte olup bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir diye tanımladığımız sağlığın her yönden geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla yalnızca tedavi edici değil koruyucu, destekleyici ve rehabilite edici sağlık ve sosyal hizmetlerine duyulan ihtiyaç ve talep artmıştır. Aynı zamanda ortalama yaşam süresinin uzaması yaşlı nüfusun ve kronik hastalıkların da artmasına yol açmıştır. Özellikle kronik hastalıklara bağlı olarak gelişen erken ve geç komplikasyonlarda hastaların hastane yataklarında uzun süre kalmalarına bağlı olarak sosyal ve psikolojik rahatsızlıkları da ortaya çıkmakta, bu kişilerin taburcu edilmelerinden itibaren evde bakımlarının da nasıl sağlanacağı ayrı bir sorun oluşturmaktadır.
   
    Değişik nedenlerle yatalak veya ağır özürlü hastalar sağlık kuruluşlarına ulaşmakta çok büyük güçlükler yaşamaktadır. Evde Sağlık Hizmetleri bu sorunları azaltmak, hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini artırmak amacıyla ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında eğitimli personel ile sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini ifade etmektedir.Evde sağlık hizmetlerinde öncelikle yatalak olan hastalara hizmet verilmesi amaç edinilmiştir.                                                                                                                                                                                               

    Evde Sağlık Hizmetine Kimler Başvurabilir?

- Yürüyemeyen ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan yatağa bağımlı hastalar (Örneğin; felç, Alzheimer, demans, obezite vb.),
- Ağır özürlü kişiler,
- Terminal dönem kanser hastaları,
- İleri derece kas hastaları,
- Ağır KOAH hastaları,
- Yeni doğanlarda  fototerapi ihtiyacı olanlar,
- Evde sağlık hizmeti kapsamına alınanlardan ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ihtiyacı olanlar başvuru yaparak hizmetten yararlanabilir.
   
    Başvuru Nasıl Yapılır?

- Çamardı  Evde Sağlık Hizmetlerine başvuru için  hasta veya yakınları tarafından  Aile Hekimleri Tarafından doldurulan“Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu”  ve  http://www.nhsm.gov.tr/formlar/101/evde-saglik-hizmetleri.html adresinden   Ayrıca Türkiye genelinde geçerli olan 444 38 33 nolu telefon hattından mesai saatleri içerisinde ulaşılabilir. Evde sağlık Tel:711 2273 
- Evde sağlık hizmeti randevu sistemiyle mesai saatleri içerisinde hizmet verir ve  ücretsizdir.

    Evde Sağlık Hizmetinin Görevi Nelerdir?

- Evde sağlık hizmetleri biriminin görevleri arasında hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince       konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde  kişinin bulunduğu ev ortamında hizmet verilmesi,
- Muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi,
- Gerektiğinde uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi,
- Tıbbi cihaz ve malzeme raporların çıkarılmasına yardımcı olunması,
- Hastanın ve ailesinin bilgilendirilmesi,
- Kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanların kullanılması hakkında bilgilendirme,
-  Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyon sağlanması.