Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Konu Önerilerini Alınması.

 T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 60867207 /

Konu : Sağlık Teknolojisi Değerlendirme

Konu Önerilerini Alınması.

……………….. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

     Sağlık teknolojisi değerlendirme (STD); sağlık teknolojisinin genel özellikleri,

güvenliği, etkinliği ve etkililiği, ekonomik yönleri ve maliyeti, kurumsal işleyiş

(organizasyonel) yönleri ile sosyal, etik ve yasal yönler açısından sistematik olarak

incelenmesi ve yorumlanmasını ifade etmektedir. STD yöntemi, ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık

sistemleri gibi sağlık teknolojilerinin maliyet etkililiğinin tam ve doğru olarak hesaplanmasını

temin etmek suretiyle politika belirleyicilere karar alma ve uygulama sürecinde önemli bir

destek sağlamaktadır. STD çalışmaları, “Tam Raporlama” ve “Hızlı Etkililik

Değerlendirmesi” şeklinde yapılabilmektedir. STD’nin temel işlevlerinden birisi de klinik

etkililiği olmayan sağlık teknolojileri ile etkili olmakla birlikte finansal açıdan sürdürülebilir

olmayan sağlık teknolojilerinin kullanımını azaltarak sağlık hizmetlerinde israfı önlemektir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmekte olan STD çalışmalarına ilişkin detaylı bilgi

ve açıklamalar www.hta.gov.tr adresinde yer almaktadır.

 

    Yukarıda belirtilen kapsamda, ulusal düzeyde en faydalı konularda STD çalışması

başlatılmasına destek olmak için, http://www.hta.gov.tr/konu_oneri_formu.aspx bağlantısıyla

Genel Müdürlüğümüze STD konu önerilerinin iletilebileceği hakkında ilinizde bulunan kamu

ve özel sağlık kuruluşları, ilaç ve tıbbi cihaz sektör kuruluşları ile hasta ve hasta yakını

derneklerinin/vakıflarının bilgilendirilmesi hususunda,

 

     Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Prof. Dr. Alper CİHAN

     Bakan a.

 Genel Müdür

Gereği:

81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)

 

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD) Dairesi Başkanlığı, Bilgi için: Olgun ŞENER

STD Hizmetleri Planlama, Düzenleme ve Geliştirme Hizmetlerinin Yürütülmesi Birimi Eğitim Uzmanı

STD Konu Seçimi Bürosu, STD Konu Seçim Komisyonu Oluşturulması Masası

Bilkent yerleşkesi, Üniversiteler mah. Dumlupınar bulvarı

6001. cadde, No:9 8.kat Çankaya/Ankara www.hta.gov.tr Telefon No: (0 312) 471 78 87

İNDİRİLEBİLİR DOSYALAR